Založ si blog

Naša spoločnosť má chronicky chorú kostru

Aristoteles, najväčší mysliteľ staroveku, odmietajúci idealistické myšlienky svojho učiteľa Platóna, podporovateľ zásad, že všeobecné neexistuje oddelene od jednotlivého, že podstata je v samotných veciach. Aristoteles učiteľ o mravnosti.

Neskôr starorímsky filozof Cicero preložil Aristotelovo ethikos a utvoril tak názov moralis na označenie charakteru, mravu.

Slovenčina používa popri termíne morálka aj termín mravnosť. Etika a morálka jednoznačne súvisia s človekom, s jeho vzťahom k svetu, k spoločnosti, inému človeku a k sebe samému. „Čo máme robiť?“ „Ako sa máme správať a konať?“

Aké sú naše morálne hodnoty v súčasnom svete, v našej spoločnosti! Vieme vôbec, čo je dobro a zlo, česť, dôstojnosť, čo je spravodlivé a nespravodlivé, v čom spočíva ľudské šťastie, kde hľadať zmysel života?

Morálna stránka života človeka tvorí neoddeliteľnú súčasť jeho ľudskej existencie.

Nikdy sa jej nemôžeme zbaviť, aj keď by sme to niekedy radi urobili. Čoraz častejšie podliehame vo svojom konaní tomu, čo je a nie tomu, čo má byť. Neznalosť, nedostatočnosť poznania, nedostatok osobných síl a odvahy? Určite je horšie, ak niekto koná zle vedome, cieľavedome, ako keď koná v dobrom úmysle, neuvedomujúc si jeho dôsledky.

Nesprávame sa podľa príkazov alebo zákazov. Neuvažujeme nad tým, prečo sa máme správať práve tak a nie inak.

Nezaujíma nás verejná mienka. Hoci práve ona koriguje správanie ľudí v intenciách všeobecne uznávanej a dodržiavanej morálky. My asi ani nevieme, že morálna autorita nezávisí od spoločenského postavenia alebo od materiálneho zabezpečenia človeka, ale od toho, ako človek chápe zmysel morálnych požiadaviek komunity, v ktorej žije svoj reálny život.

A čo naše svedomie? Človek, ako aktívny subjekt, môže regulovať svoje správanie a samostatne a subjektívne uvažovať o tých, či oných skutkov alebo motívov. Človek nie je pasívny prijímateľ spoločensky požadovaných morálnych predstáv o tom, čo sa má a patrí, o tom, čo je dobré. Pretože má svoje svedomie.

Svedomie vyjadruje schopnosť človeka uskutočňovať morálnu sebakontrolu. Je to kompas človeka, je to regulátor správania. Ním si sami stanovujeme  a chápeme morálnu povinnosť. Svedomie reprezentuje zodpovednosť a povinnosť každého človeka. Svedomie obsahuje rozumovú a emocionálnu zložku, ktorá sa často prejavuje prostredníctvom tzv. výčitiek svedomia.

Morálna skúsenosť by nás mala viesť k uprednostňovaniu určitej normy, hodnôt, či ideálov, línie správania. Máme v našej spoločnosti súbor morálnych imperatívov, mechanizmus svedomia a povinnosti?

Máme morálne vedomie? Máme morálne city, najelementárnejšiu zložku morálneho vedomia? Máme morálne vzťahy? Je naša činnosť morálna?

Veď my sa vôbec nerozhodujeme citmi a vôľou. Tento motivačný faktor zakrpatel. Kde sú vzory správania, ktoré by sme mali uplatňovať. Veď my sa nevieme pozdraviť, poďakovať! My nevieme neubližovať druhým! My nemáme úctu k starším! (Napríklad Japonsko, striktne dodržiava všeobecnú normu o úcte k starším, tá sa premieta do ich podnikových etických kódexov: princíp seniority, teda dĺžky doby zamestnania v jednom podniku pozitívne ovplyvňuje výšku platu).

A čo morálne princípy? Našimi najvšeobecnejšími morálnymi princípmi sú egoizmus a altruizmus, z ktorých sa odvíjajú princípy individualizmu alebo kolektivizmu v morálke.

Egoizmus predstavuje životný princíp, podľa ktorého sa človek riadi vo svojom konaní iba vlastnými záujmami, neberie do úvahy záujmy iných ľudí. Altruizmus predstavuje morálny princíp, ktorého podstata spočíva v potlačení vlastného egoizmu, v nezištnej obeti v prospech druhého, v ochote obetovať svoje vlastné záujmy záujmom iných ľudí.

My sa v nedržíme ani formálnych princípov, ako sú humanizmus, čestnosť, rozumnosť, rovnosť, spravodlivosť, tolerancia a ďalšie.

My nemáme morálne hodnoty, ktoré vychádzajú zo základných záujmov človeka a sociálneho spoločenstva.

My nemáme elementárne kvality: úctu, šľachetnosť, sebaobetavosť, súcit, hrdosť, úprimnosť, vernosť, dôveru, ohľaduplnosť, solidárnosť, zdvorilosť, pokoru, znášanlivosť, vzájomnú pomoc, priateľstvo, veľkorysosť, slušnosť, zodpovednosť, sebaovládanie, trpezlivosť, žičlivosť korektnosť a ďalšie.

Keby sme ich mali, setra by nepovedala druhej „že je hnoj a hnoj okolo seba šíri!“, brat by sa neodklonil od vlastnej sestry, syn by nezabil svoju vlastnú matku, či otca, kamarát by nedobil kamaráta , rodina by nedovolila, aby iný člen rodiny v zlej situácii, padol sám bez pomoci, na úplné dno človeka.

Všetci sa rodíme do morálnych vzťahov. Do vzťahov medzi ľuďmi, to je k sebe, k iným ľuďom, k sociálnej skupine, spoločnosti. No my sa zbavujeme vzájomného morálneho kontaktu, kontaktu generácií, kontaktu minulosti, prítomnosti i perspektívy, pričom práve tieto kontakty nesmierne obohacovali a obohacujú život človeka.

Morálne vzťahy tvoria kostru našej existujúcej morálky, a tá sa rozpadá následkom deštrukcie, sú nepevné, strácajú vnútornú oporu.

Morálne vzťahy prestali dávať tvar a rozmer našej spoločnosti.

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

Štáty a banky

10.08.2017

Každý proti každému. To je systém plienenia sveta. V autoritársky riadenom štáte sa táto hra vždy končí s brutálnym prerozdelením. Teoreticky môže každý skrachovať. Občania, banky a viac »

Holá skutočnosť

25.07.2017

V roku 1993 mal zažalovať koncern Procter & Gamble banku Bankers Trust, pretože vystavením šrotu papierov priviedla podnikateľov do miliónových škôd. Procter žaloval, že im banka predala viac »

Peniaze

Brusel hodnotí slovenský rozpočet dobre, ale nezaradil ho medzi prémiové

22.11.2017 16:40

Rozpočet Slovenska na budúci rok výraznejšie z pravidiel Paktu stability a rastu nevybočuje, medzi premiantmi Európy však tentokrát chýba.

ponorka

Od zmiznutia argentínskej ponorky uplynul týždeň. Stále sa nenašla žiadna stopa

22.11.2017 16:02

Šance na prežitie posádky sú už veľmi malé, pretože podľa expertov kyslík v tejto ponorke vydrží od posledného vynorenia maximálne desať dní.

Hammond

Británia vyčlení na brexit tri miliardy libier, oznámil britský minister financií

22.11.2017 15:56

"Do prípravy brexitu sme investovali už takmer 700 miliónov libier a dnes vyčleňujeme pre najbližšie dva roky ďalšie tri miliardy libier," povedal minister financií Philip Hammond poslancom.

svadba, podpis,

Zo svadby z trucu bola láska na celý život, manželia zo Žiliny sú svoji už 60 rokov

22.11.2017 15:44

Dnes 87-ročný Milan Šmárik a jeho manželka Jarmila (81) si povedali svoje áno 16. novembra 1957.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 27
Celková čítanosť: 34025x
Priemerná čítanosť článkov: 1260x

Autor blogu

Kategórie